Uprawnienia

  • Jacek Okułowicz to Rzeczoznawca , członek Klubu Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi w specjalności obuwnictwo.
  • Rzeczoznawca branży skórzanej ds. jakości obuwia jako produktów i usług Wojewódzkiego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej w Białymstoku.
  • Biegły Sądowy branży skórzanej i obuwniczej przy Sądzie okręgowym w Białymstoku. Specjalista ds. oceny zasadności reklamacji konsumenckich branży skórzanej i obuwniczej.
  • Instruktor praktycznej nauki zawodu i mistrz rzemiosła Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
  • Autor krajowych standardów egzaminacyjnych dla zawodu obuwnik ortopedyczny.
  • Współtwórca krajowych standardów kompetencji zawodowych w zawodzie obuwnik.
  • Koordynator krajowych standardów kompetencji zawodowych w zawodzie cholewkarz.
  • Beneficjent i trener wielu krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych, branżowo-naukowych oraz jako jedyny z branży uczestnik Pierwszego Kongresu Nauk Sądowych dla biegłych i Rzeczoznawców.
  • Członek Związku Rzemiosła Polskiego i aktywny jego działacz piastujący w nim różne funkcje.

obuwie

 

związek rzemiosła