Dlaczego my?

Dlaczego ja:-)

Wieloletnie doświadczenie jako biegły zaprzysiężony rzeczoznawca i jedyny w kraju z tak posiadanymi kompetencjami zawodowymi, zawsze obiektywny i bezstronny w swoich ocenach. Aktywny zawodowo, aktualizujący na bieżąco swoją branżową wiedzę i umiejętności z zakresów przepisów Ustawy Konsumenckiej, Ustawy Prawa Konsumenta i przepisów Kodeksu Cywilnego. Każda reklamacja obuwia rozpatrywana jest w oparciu o wiedzę techniczną i z materiałoznawstwa, normy techniczne, zasady prawidłowej konstrukcji i aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Po co niezbędny jest rzeczoznawca?

By ustalić przyczynę czy usterka to wada czy uszkodzenie nabyte w toku eksploatacji. W tym celu niezbędnym jest skierowanie wyrobu do rzeczoznawcy, co da pewność stronie co do słuszności swych roszczeń. Kiedy rzeczoznawca ustali faktyczną przyczynę konsument będzie miał podstawy dalszego działania i wówczas z taką opinią może zwrócić się o pomoc prawną do Rzecznika Konsumentów. Natomiast sprzedawca zlecając dokonanie czynności Rzeczoznawczych ma pewność czy dana reklamacja butów powinna zostać uznana za zasadną, dokonać wymiany, naprawy lub stosownego obniżenia ceny czy też ją oddalić.