Biuro rzeczoznawcy

obuwie

Masz problem z reklamacją lub zasadnością Twoich roszczeń? Dobrze Trafiłeś. Przed przystąpieniem do czynności konsument jeśli składał już reklamację która została oddalona winien dostarczyć wyrób do oględzin (obuwie, torby, kurtki, płaszcze) osobiście bądź przesyłką pocztową wraz z pełną dokumentacją i historią reklamacji w postaci druków zgłoszeń reklamacyjnych i odpowiedzi jakie zostały udzielone. W przypadku tapicerki rzeczoznawca dojeżdża na miejsce oględzin (opłata za dojazd wg obowiązujących stawek) Sprzedawca zlecając ekspertyzę wyrobu winien wyrób przekazać wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego (wzór do pobrania na stronie PIPS)

Dość często się zdarza, że klientowi obuwie lub inny wyrób skórzany ulega uszkodzeniu i nie wie czy ma go naprawiać we własnym zakresie czy też go zareklamować. W takich przypadkach czasem wystarczy drobna konsultacja z rzeczoznawcą, by wiedzieć jak dalej postąpić.

Opinie rzeczoznawcze są narzędziem pomocniczym i niezbędnym przy rozwiązywaniu problemów konsumenckich. Pamiętać jednak należy, że opinia jest podstawą do dalszych kroków i w oparciu o uzyskaną ocenę można daną reklamację uznać bądź oddalić. Ważna informacja dla konsumentów, że zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem w przypadku oddalenia reklamacji przez sprzedawcę po upływie 6 miesięcy to na użytkowniku spoczywa obowiązek dowiedzenia, że usterka powstała z winy wadliwego produktu. Od stycznia 2015 roku czas ten zostaje wydłużany do jednego roku. Dwa lata ustawowej odpowiedzialności kiedy można składać reklamację nie jest równoznaczny z trwałością użytkową i aby potwierdzić wadę należy zasięgnąć porady Rzeczoznawczej.

rzeczoznawca

pracownia

rzeczoznawca

ClearSense